ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพักซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย ๑๒) หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on