ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จํานวน ๒ รุ่น ในวันที่ ๑๘ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on