ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ (ดีเซล) ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ๘๓-๗๒๐๒ ชบ รหัส ๐๑๗-๔๖-๐๐๐๒ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on