ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสวนสาธารณะ กองช่าง จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on