ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยรอบลานกีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on