ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๒,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on