ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายของรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเกมการศึกษา ๖ ฐาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on