ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างติดตั้งราวบันไดอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on