ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน – เขาน้อย 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน

Published by admin2 on

14