ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on