ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน ๑๑ ซอย ๓ ข้างบ้านเลขที่ ๓๙/๑๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองข้างคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on