ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๗๙๖ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๑๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on