ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ) ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ ในวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on