ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ห้วยทวน ตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin4 on