ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ Floodlight LED ขนาด 200 วัตต์ (Day light) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on