ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin4 on