ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on