ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผจ-๕๖๐๗ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๐-๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin on