ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิดหอน้ำบันไดอัตโนมัติ ทะเบียน ผผ-๕๓๒๐ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๕-๐๐๐๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on