ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on