ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมารสบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันไป-กลับ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin4 on