ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน – เลี่ยงเมือง ๑๐ ข้างบ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on