previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

  [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ติดต่อเรา

  เทศบาลเมืองบ้านสวน
  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

  999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

  หมายเลขโทรศัพท์

  โทรศัพท์ 038-184555

  สำนักคลัง                                            กด 2
  สำนักปลัด                                            กด 3 
  กองช่าง                                               กด 4
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
  กองการศึกษา                                     กด 6
  กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
  กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

  แจ้งเรื่องร้องเรียน