previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

   [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   ติดต่อเรา

   เทศบาลเมืองบ้านสวน
   อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

   999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

   หมายเลขโทรศัพท์

   โทรศัพท์ 038-184555

   สำนักคลัง                                            กด 2
   สำนักปลัด                                            กด 3 
   กองช่าง                                               กด 4
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
   กองการศึกษา                                     กด 6
   กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
   กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

   แจ้งเรื่องร้องเรียน