previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

    [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

    ติดต่อเรา

    เทศบาลเมืองบ้านสวน
    อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

    999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

    หมายเลขโทรศัพท์

    โทรศัพท์ 038-184555

    สำนักคลัง                                            กด 2
    สำนักปลัด                                            กด 3 
    กองช่าง                                               กด 4
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
    กองการศึกษา                                     กด 6
    กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
    กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

    แจ้งเรื่องร้องเรียน