previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

     [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

     ติดต่อเรา

     เทศบาลเมืองบ้านสวน
     อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

     999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

     หมายเลขโทรศัพท์

     โทรศัพท์ 038-184555

     สำนักคลัง                                            กด 2
     สำนักปลัด                                            กด 3 
     กองช่าง                                               กด 4
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
     กองการศึกษา                                     กด 6
     กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
     กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

     แจ้งเรื่องร้องเรียน