previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

     [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ติดต่อเรา

      เทศบาลเมืองบ้านสวน
      อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

      999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

      หมายเลขโทรศัพท์

      โทรศัพท์ 038-184555

      สำนักคลัง                                            กด 2
      สำนักปลัด                                            กด 3 
      กองช่าง                                               กด 4
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
      กองการศึกษา                                     กด 6
      กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
      กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

      แจ้งเรื่องร้องเรียน