previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

     [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

       ติดต่อเรา

       เทศบาลเมืองบ้านสวน
       อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

       999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

       หมายเลขโทรศัพท์

       โทรศัพท์ 038-184555

       สำนักคลัง                                            กด 2
       สำนักปลัด                                            กด 3 
       กองช่าง                                               กด 4
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
       กองการศึกษา                                     กด 6
       กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
       กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

       แจ้งเรื่องร้องเรียน