"ยินดีตอนรับสู่เทศบาลเมืองบ้านสวน : Welcome to Bansuan Municipality.">>เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม<<

Bansuan City : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน