DETAIL
 
 

 
  วันที่ : 03/07/2552  
   คนอ่าน : 320  
  ตอบข้อร้องเรียน 
หัวข้อเรื่อง  \"ขยะล้นหมู่ 3 แล้ว\"

 
                         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ว่าบริเวณพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนบริเวณหน้าถนนสุรณรงค์ เริ่มแต่สะพานลอยข้ามแยกชลชาย ถึงโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  เทศบาลเมืองบ้านสวนมีการเก็บขนขยะทุกวัน  โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นำขยะมาวางไว้หน้าบ้าน ส่วนบริเวณซอยต่าง ๆ 
จะมีจุดตั้งถังขยะรวมและจะดำเนินการเก็บขนขยะทุกวัน  วันเว้นวัน  ตามปริมาณของขยะในแต่ละพื้นที่ดังรายละเอียดการเก็บขนขยะที่แสดง

ถนนซอยสุรณรงค์

สถานที่ใช้เรียก                    สถานที่ใช้          ช่วง  เวลา                ลักษณะของสถาน
อย่างเป็นทางการ                   เรียกทั่วไป     ในการเก็บขน              ที่วางขยะ

ซอยสุรณรงค์  (หน้าถนน)      -ซอยดับเพลิงเก่า      -เก็บทุกวัน         -ใส่ถุงวางไว้หน้าบ้าน
ในดับเพลิงเก่า        -เก็บวันเว้นวัน                              -มีจุดตั้งถังขยะรวม
อาพาร์เมนท์  2  แห่ง        -เก็บ  3 วันครั้ง                              -มีจุดตั้งถังขยะรวม
อาพาร์เมนท์บ้านสวนเพลส     -เก็บวันเว้นวัน                                    -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์  8   -ซอยตะวันทอง 1    -เก็บ  3 วันครั้ง  -ตั้งถังขยะกลางเป็นจุด ๆ
ซอยบ้านสวน-สุรณรงค์10-ซอยโรงพิมพ์เสียงมหาชน-เก็บ 2วันครั้ง-ตั้งถังขยะกลางเป็นจุด ๆ  
ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์  9   -ซอยศาลเจ้าหลังโรงน้ำแข็ง  -เก็บทุกวัน  -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยหมู่บ้านพงษ์ไพบูลย์                -เก็บ  3 วันครั้ง          -ถังตั้งตามหน้าบ้าน
ตลาดนัดตึกน้ำ             -เก็บ จันทร์ พุธ ศุกร์     -มีจุดตั้งถังขยะรวม
หมู่บ้านพิมพ์พาภรณ์   4
(เยื้องโรงเรียนบ้านสวนอุดม) -เก็บ  2  วันครั้ง        -มีจุดตั้งถังขยะรวม
โรงเรียนบ้านสวนอุดม อังคาร,พฤหัส ,เสาร์             -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยผ่านซอยไดมอนด์
ทะลุซอยบ้านนายก                  -เก็บทุกวัน             -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ห้องแถวบ้านนายก                  -เก็บ  3  วันครั้ง      -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ  12   -ผ่านห้องแถวนางจำปี   -เก็บทุกวัน   -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยอยู่แล้วรวยถึงสะพานใหม่                        -เก็บ  2  วันครั้ง   -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก  25-ซอยข้างโรงเรียนธารทิพย์-เก็บทุกวัน-มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก  27  -ซอยหลังสถานีไฟฟ้า  -เก็บทุกวัน   -มีจุดตั้งถังขยะรวม
ซอยหน้าร้านตะวันออกเชียงกง หลังโกลด์บอนด์เฮาส์    -เก็บ  3  วันครั้ง -มีจุดตั้งถังขยะรวม

กรณีดังกล่าว  กองสาธารณะสุข  ฯ   ได้แจ้งพนักงานขับรถบรรทุกขยะในพื้นทราบ  และเก็บขนขยะออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   พร้อมกำชับพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะในพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะสัปดาห์ละ  2  ครั้ง  อย่างสม่ำเสมอ   และได้วางแผนปรับปรุงระบบการเก็บขนขยะกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดและยืมรถใช้ปฎิบัติงานแทนกัน   เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปแล้วเต็มประสิทธิภาพครอบคุลมทั้งพื้นที่
 
  ไฟล์ประกอบ :