ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

#กฎหมายน่ารู้ .. “ที่ดินตาบอด ขอเปิดทางจำเป็นได้”

หากมีที่ดินตาบอด ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของผู้อื่น ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ คุณมีสิทธิขอเปิด “ทางจำเป็น” กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ได้ โดยต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน และต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมรอบอยู่ ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และถ้าจำเป็นต้องสร้างถนนเป็นทางผ่านก็สามารถทำได้

Cr. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม