ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยพนักงานกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาล ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน