ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.