ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณซอยโปษยานนท์ , ซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา , หมู่บ้านเก้าเพชร , ซอยบ้านสวนสุขประยูร , ซอยขนมจีน , ซอยเขาน้อย , ร้านตะวันออกหมูหยอง , หมู่บ้านเจริญทรัพย์ , ร้านคาร์แคร์ซอยชเลรมย์ , ธนาคาร ยู.โอ.บี.