ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

18 พ.ย.64 เวลา 11.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี ที่เดินทางมาศึกษาข้อมูลแบบการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยศึกษาทั้งในส่วนของข้อมูลเบื้องต้น แบบแปลน รูปแบบอาคาร งบประมาณ ห้องประชุม และการจัดสรรพื้นที่ทำงานในอาคาร ซึ่งทางคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองราชบุรี ได้เยี่ยมชมอาคารทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำไปต่อยอดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีต่อไป