ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

18 มี.ค.66 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณดี เมืองแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี