ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

15 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายวันชัย วิเศษไชยะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพถนนที่ชำรุด และเพิ่มประสิทธิภาพของท่อระบายน้ำให้มีการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ภายในซอยบ้านสวน – เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน