ข่าวกิจกรรม Facebook

9 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง จากคุณพรทิพย์ บุณยรัตพันธุ์ และครอบครัว ที่นำมาบริจาคให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอขอบคุณพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ