ข่าวกิจกรรม Facebook

? ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูหนาวนี้ และควรระวังโรคในฤดูหนาว 4 โรค 3 ภัยสุขภาพ ดังนี้

? 4 โรคติดต่อได้แก่ โรคหัด , โรคปอดอักเสบ , โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

? 3 ภัยสุขภาพได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศนาว , การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ , การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด