RUN RUN

นมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ 2022

Presented By จังหวัดชลบุรี 11-19 เม.ย.65

กิจกรรมที่จะชวนคุณมาร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพ และร่วมกันทำบุญกับ กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง โดยเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ช่วงวันที่วิ่ง

  • รถวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน – สะพานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ชลมารควิถี)

ระยะวิ่ง จำนวนนักวิ่ง

  • ระยะทางแบ่งเป็นสองรุ่น 6 km และ 12 km รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

ค่าสมัคร

  • ค่าสมัคร 6 km 500 บาท (Early Bird 450 บาท) / 12 km 700 บาท (Early Bird 650 บาท) Early Bird 10-30 พฤศจิกายน 2563

รายการของทีได้รับในการสมัคร

  • เสื้อ,เหรียญ (กรณีเข้าเส้นชัย) , ถ้วย (กรณีเข้าเส้นชัย 3 อันดับแรก)

ค่าส่งทางไปรษณีย์

  • 65 บาท / ชิ้น

  • หากจำนวน 2 ชิ้นขึ้นไปคิดเพิ่มชิ้นละ 10 บาท

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมกิจกรรม แต่สนใจจะร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสามารถทำได้ที่

  • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน เลขที่บัญชี 981 – 1 – 04785 – 5

  • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชื่อบัญชี ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่บัญชี 985 – 5 – 04205 – 0

  • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล เลขที่บัญชี 207 – 0 – 51317 – 3

เงื่อนไขการสมัคร

  • ผู้สมัครต้องสมัครด้วยข้อมูลจริงครบถ้วนถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ตรงกับความจริง ผู้วิ่งอาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ 038-184566 (กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน)