ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑๑ ตำปหน่ง รวม ๑๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน กรกฎาคม 3, 2020 6:59 am ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน