ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีมติสั่งเปิดสถานประกอบการ ที่เคยสั่งปิดไปตามประกาศก่อนหน้านี้ ให้กลับมาเปิดได้ มีผล 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากเหตุสถานการณ์ covid-19 ในจังหวัดชลบุรี มีแนวโน้มคลี่คลาย และเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน , ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี