ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (เทศบาลบ้านสวนร่วมกับ อบจ.ชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.