คู่มือมาตรฐานการให้บริการ สำนักการคลัง

 

คู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์

[pdf-embedder url=”https://www.bansuan.go.th/wp-content/uploads/2020/06/คู่มือการปฎิบัติงานและการให้บริการงาน-สน-คลัง.pdf” title=”คู่มือการปฎิบัติงานและการให้บริการงาน สน-คลัง”]

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานและให้บริการภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[pdf-embedder url=”https://www.bansuan.go.th/wp-content/uploads/2020/06/คู่มือการปฏิบัติงานและการใช้บริการ-ภาษี.pdf” title=”คู่มือการปฏิบัติงานและการใช้บริการ ภาษี”]