ข่าวสารกิจกรรม

8 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด 3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

? จังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อ 45 วันแล้ว

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid-19 จำนวน 87 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

? ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ #ฝึกอาชีพระยะสั้น ในหลักสูตร “การพัฒนานักขายออนไลน์”

?‍? เริ่มเรียนวันที่ 24, 25, 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. (3 วัน 1 หลักสูตร)

? หากพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน 038-184555 ต่อ 4202 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

? ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

** สำหรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวนเท่านั้น ‼
เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร บัตรประจำบัตรประชาชน ?

#ฝึกอาชีพระยะสั้น
#การพัฒนานักขายออนไลน์

#กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน ช่วงแรก เสี่ยงน้อยไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เริ่ม 8 มิถุนายน 2563

ส่วนการขอใหม่ ขาดต่อเกิน 1 ปี โรงเรียนสอนขับรถ เริ่ม 22 มิถุนายน 2563 ย้ำ!!! ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น สำหรับผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/

#ใบอนุญาตขับรถ
Cr. กรมการขนส่งทางบก

การที่ประชาชนบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น เนื่องจากกลัวว่าจะถูกยัดของกลางนั้น “สามารถทำได้”

แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน และหากเจ้าพนักงานกระทำความผิดจริง สามารถนำภาพหรือคลิปวิดีโอมาเปิดเผยได้โดยไม่เป็นการหมิ่นประมาท “แต่จะต้องไม่ทำการดัดแปลง” แก้ไขภาพหรือคลิปวิดีโอในลักษณะนำความเท็จมาเผยแพร่

Cr. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

5 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยแก่ สถานประกอบการ กิจการ และบริการสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัยทำงาน

5 มิ.ย.63 เวลา 14.30 น. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน มอบเงินสงเคราะห์แก่ศพสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 54,891 บาท และขอเชิญชวนชาวบ้านสวนที่สนใจสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 038-184555 ต่อ 8

5 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ และเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

5 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบเครื่องผลิตโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค จากสถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรีร่วมกับ บริษัท เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อเป็นการรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) และเป็นการลดอาการภูมิแพ้การแพร่เชื้อหวัดเนื่องจาก แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในอากาศ เป็นต้น ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้าน “นวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน” ในหัวข้อ การให้บริการคนพิการด้วยการใช้ “มิตรภาพบำบัด”

4 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และเตรียมสอนการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ครบตามเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดและทารกแรกเกิด พร้อมมอบคู่มือ คุณแม่คนใหม่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกท่าน

4 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทำการตรวจปัสสาวะให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้บุคลากรของรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

23 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

23 ต.ค.62 เวลา 06.30 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

22 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

22 ต.ค.62 เวลา 9.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

22 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

22 ต.ค.62 เวลา 9.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี (หลังใหม่) และอาคาร (หลังเดิม) ทั้ง 2 หลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

21 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่ง Bansuan Run 2020 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Run For Love” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการจัดงานมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการบริหารกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การอนุมัติโครงการจำนวน 19 โครงการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 , รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ได้ที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 โครงการ และสรุปรายงานการเงิน ยอดเงินคงเหลือ รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการบริหารกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การอนุมัติโครงการจำนวน 19 โครงการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 , รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ได้ที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 โครงการ และสรุปรายงานการเงิน ยอดเงินคงเหลือ รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ต.ค.62 เวลา 8.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

18 ต.ค.62 เวลา 8.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายสวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี คณะทีมงานจากสโมสรไลออนส์ภาค 310 – ซี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก จากการตรวจรักษาภายในงานวันไลออนส์สากลบริการ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลชลบุรี

18 ต.ค.62 เวลา 17.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร) ป.ธ.๗, พธ.ม. อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี