ข่าวสารกิจกรรม

14 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยใช้กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม To Be Number One ในการรวมพลังประชาชน เพื่อการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสืบสานปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากคุณอรัญญา เกษรินทร์ , คุณนัยนา วงศ์เกษม , คุณมีศักดิ์ ศิริรักษ์ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

14 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง” ตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต พร้อมทั้งความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวด โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามระดับชั้นต่อนี้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายธรรมิก ธงธนานุรักษ์ โรงเรียนวุฒิวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กหญิงณิชานันท์ สุยเหง้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพงษ์ศิริ ทีบุญมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายธนโชติ ไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพศิน สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเกษมวิทย์ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายรหัสชนะ วาสนากิจสมบูรณ์ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กหญิงสุปราณี เชื้อนพรัตน์ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายธัณย์ศรุต เนื่องจำนง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพิสิษพงษ์ ชลพิพัฒธนานน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายรุจดนัย เลาเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

13 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2562 จากคุณนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังการให้โอวาทจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

12 ส.ค.63 เวลา 19.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 ส.ค.63 เวลา 07.30 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

11 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน จากนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน จากว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “Zero – Tolerance Bansuan” บ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

11 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกคูคลอง อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้วยยายว้า (ชุมชนเขาน้อย – ชุมชนสุขนิมิตต์) หมู่ 8,9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

10 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง” ตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการปลูกฝังทัศนคติ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการวาดภาพ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีคุณค่า สามารถใช้กระบวนการคิดและสื่อสารงานศิลปะในรูปแบบภาษาภาพ โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี , มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่มาเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

7 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเรื้อรัง / โรคที่พบบ่อยในชุมชน / ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ . พร้อมทั้งมีกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น เจาะเลือด , X-ray ปอด , ตรวจปัสสาวะ , คัดกรองสายตา , คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก , ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคทั่วไปในการป้องกันการเกิดโรค Metabolic , การเลือกรับประทานอาหารไม่เค็ม , การเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะเสี่ยงจากไขมันในเลือดสูง และให้ความรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ** สามารถรับผลตรวจสุขภาพ พร้อมแว่นตาในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน . โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ,โรงพยาบาลเอกชล,คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวศรีราชา , คลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็บเฮ้าส์ ชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

6 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง เพื่อกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน รวมทั้งการแนะนำแนวทางดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน และการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง ให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้คงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดของกองทุน โดยเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุน

6 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “การแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในปัจจุบัน” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ตามโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ซึ่งได้รับของบริจาค จากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมียอดบริจาคเป็นจำนวน 34,455 บาท ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน