ข่าวสารกิจกรรม

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

31 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายณัฏฐสิทธิ จันทนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 93 ราย

31 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น , มีทักษะในการจัดการับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็น นักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง , สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง