การประหยัดไฟ โดยการเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง ถนน บ้านเรือนประชาชน สำนักงานเทศบาล ไปใช้ไฟ Led ในการให้แสงสว่าง แทนระบบไฟแบบอื่น

กระดานสนทนาหมวดหมู่: Questionsการประหยัดไฟ โดยการเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง ถนน บ้านเรือนประชาชน สำนักงานเทศบาล ไปใช้ไฟ Led ในการให้แสงสว่าง แทนระบบไฟแบบอื่น
chalerm suvat asked 4 เดือน ago

อยากแนะนำให้ทางเทศบาลเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่างตามถนน บ้านเรือน สำนักงานเทศบาลไปใช้ ไฟ Led แทน ให้หมดเพื่อการประหยัดไฟอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนบ้านเรือนประชาชนเปลี่ยนระบบไฟไปใช้ ไฟ Led แทน

You missed