กระดานสนทนาตัดต้นไม้
Xxxx asked 1 ปี ago

จะขอให้เทศบาล ช่วยมาตัดต้นไม้ในบ้านได้หรือไม่ เเละต้องทำยังไง เเละใช้เอกสารอะไรบ้าง

2 Answers
admin ทีมงาน answered 1 ปี ago

เทศบาลมีให้บริการตัดต้นไม้ในบ้านให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยสามารถยื่นคำร้องขอตัดต้นไม้ได้ที่ชั้น 3 สำนักการช่าง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันและเวลาราชการ

ข้าพเจ้า นางภคมน ตั้งกิตติเวทย์ ขอความอนุเคราะห์เรื่องตัดต้นไม้หลังบ้าน ซึ่งเป็นทางสาธารณะติดกับหมู่บ้านซิตี้ไลฟ์ ซึ่งข้าพเจ้าเกรงสัตว์มีพิษจะเลื้อยเข้าบ้าเพื่อขอความ ซึ่งข้าพเจ้าเคยแจ้งใน Massage ของเทศบาลไปแล้วแต่เค้าแจ้งว่าต้องมาเขียนคําร้องเอง ซึ่งข้าพเจ้าป่วยอยู่ รพ ด้วยโรคไขกระดูก ไม่สามารถไปดําเนินการได้ด้วยตัวเองจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้โดยบ้านของข้าพเจ้าเลขที่108/7 ทาวน์โฮม 3ชั่น โทรศัพท์ 088-624-5591 

admin ทีมงาน replied 11 เดือน ago

ได้รับเรื่องแล้วครับ