กระดานสนทนาหมวดหมู่: ประชาชนนายกบ้านสวนคนใหม่
เป้คนดี asked 3 เดือน ago

นายกคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้ง เริ่มเข้ารับการดำรงตำแหน่งเมื่อใด

Post comment
1 Answers
admin ทีมงาน answered 3 เดือน ago

นายกจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนายกจะดำเนินการไปก่อนเท่าที่จำเป็นแม้ยังไม่ได้แถลงนโยบายก็ได้

Post comment
หัวข้อคำถาม