กระดานสนทนาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลุงพร asked 1 ปี ago

ผมนำบ้านพักของผมไปให้เช่าถือว่าเป็นการใช้ที่ดินแบบไหน ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Post comment
1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 ปี ago

ถ้าทรัพย์นั้นใช้ให้เช่าเพื่อการอยู่อาศัยให้ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัย โดย “ต้องเป็นการพักอาศัยรายเดือนเท่านั้น” ที่ไม่นับเป็นหมวดอื่นๆ

Post comment
หัวข้อคำถาม